plen
Dziś jest: Sobota, 20 Kwietnia 2019 r.

Aktualności

2015-03-25 Boryszew ERG z patentem
Boryszew S.A Oddział Boryszew ERG w Sochaczewie uzyskał patent na nową metodę otrzymywania tereftalanu bis(2-etyloheksylu). Patent pozwoli spółce na poszerzenie oferty o produkty wykorzystywane m.in. do produkcji zabawek i innych wyrobów otrzymywanych na bazie PVC.

Nowy patent Boryszewa ERG jest odpowiedzią na wycofywanie z rynku ftalanu bis(2‑etyloheksylu). Rezygnacja ze stosowania ftalanu bis(2-etyloheksylu) związana jest z umieszczeniem tego plastyfikatora w Załączniku XIV do Rozporządzenia REACH jako tzw. substancji SVHC (substancja wzbudzająca szczególnie duże obawy).
 
 
 
„Tereftalan bis (2-etyloheksylu), którego metoda wytwarzania objęta jest patentem, to plastyfikator nowej generacji,  nietoksyczny, o wysokich parametrach jakościowych i walorach użytkowych. Jego wprowadzenie eliminuje zagrożenie związane ze stosowaniem plastyfikatorów ftalanowych z uwagi na ich niekorzystny wpływ na organizm ludzki oraz środowisko.” – mówi Ireneusz Dusiński jeden ze współtwórców opatentowanej metody.
 
„Posiadanie tereftalanu w ofercie pozwala nam nie tylko na utrzymanie dotychczasowej pozycji rynkowej w segmencie przetwórstwa PVC, ale także na rozszerzenie zakresu działalności Boryszewa na inne segmenty rynku, w których stosowanie ftalanu było niedozwolone lub ograniczone ze względu na jego szkodliwe działanie, np. do produkcji zabawek lub wyrobów kontaktujących się z żywnością. Tym bardziej, że aktualnie w Polsce jest tylko dwóch producentów tereftalanu.” – mówi Marlena Krohn Dyrektor Zarządzający Boryszew S.A. Oddział Boryszew ERG w Sochaczewie.