plen
Dziś jest: Piątek, 24 Maja 2019 r.
Szanowni Państwo,
 
Dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą pracy. Przed wysłaniem aplikacji, prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Zgodnie z obowiązującym od 25 maja 2018 r. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. nr 119.1) informujemy, że:
 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BORYSZEW S.A. ODDZIAŁ BORYSZEW ERG W SOCHACZEWIE, UL. 15 SIERPNIA 106, 96-500 SOCHACZEW.
 
2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko, na które Pan/Pani aplikuje, a jeśli wyrazi Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych w związku z przyszłymi rekrutacjami, dane będą przetwarzane także w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych.
 
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trzech miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji, a w przypadku, jeśli wyrazi Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji przez okres 1 roku.
 

4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

5. Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy, ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego ochronę danych osobowych, to jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 
6. Podanie przez Pana/Panią danych i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych na potrzeby rekrutacji na stanowisko, na które Pan/Pani aplikuje jest dobrowolne, jednak niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji.
 
7. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji jest dobrowolne i nie ma wpływu na wynik rekrutacji na stanowisko, na które Pan/Pani aplikuje. Dodawanie zdjęcia do CV nie jest wymagane, jeśli jednak zdecyduje się Pan/Pani dodać zdjęcie, to tym samym wyraża Pan/Pani zgodę na przetwarzanie wizerunku. 
 
8. Prosimy o zawarcie w CV następującej klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb obecnej jak i przyszłych procesów rekrutacji, prowadzonych przez Boryszew  SA Oddział Boryszew Erg w Sochaczewie zgodnie z postanowieniami ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r., nr. 101, poz. 926 ze zm.).Podanie danych jest dobrowolne, w każdej chwili przysługuje  prawo do ich wglądu, poprawiania lub ich usunięcia. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesach rekrutacji w Boryszew SA Oddział Boryszew ERG w Sochaczewie i spowoduje niezwłoczne usunięcie danych.