DORADCA TECHNOLOGICZNY

List od teamu Boryszew SA Oddział Boryszew ERG w Sochaczewie

 

Jesteśmy młodym i ambitnym teamem, który szuka ludzi z pasją do rozwoju. Nie boimy się stawiać ambitnych celów i odkrywać nowych możliwości. Naszą wartością są zaangażowani ludzie i ich osobiste talenty. Wiele będzie zależało od Ciebie – od Twojej determinacji i chęci niestandardowego działania. My inspirujemy, dbamy o przyjazną atmosferę i ponadprzeciętnie lubimy pracować. Aktualnie rozwijamy Zespół produktowy chemia możesz stać się jego ważną częścią.

POSZUKUJEMY KANDYDATÓW DO PRACY NA STANOWISKO:

DORADCA TECHNOLOGICZNY

Miejsce pracy: Sochaczew

Opis stanowiska:

Zatrudniona osoba będzie odpowiedzialna za doradztwo technologiczne w zakresie prowadzonych procesów produkcyjnych firmy.

TWÓJ ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 • doradztwo podczas zakupów komponentów niezbędnych do prowadzenia procesu,
 • uczestniczenie w procesach rozwoju produkcji oraz ich optymalizacja ,
 • inicjowanie nowych procesów produkcyjnych,
 • rozwiązywanie bieżących problemów produkcyjnych,
 • współpraca z innymi działami spółki w zakresie procesów produkcji,
 • współudział w przygotowaniu i prowadzeniu dokumentacji technologicznej,
 • współudział w przygotowaniu kalkulacji i analiz dla instalacji produkcyjnych,
 • wspieranie pracowników działów handlowych w kontaktach z klientami w zakresie oferowanych produktów.

OD KANDYDATÓW OCZEKUJEMY:

 • wykształcenia wyższego chemicznego, preferowane chemia i technologia organiczna lub pokrewne,
 • doświadczenia w pracy produkcyjnej na różnych etapach procesu produkcyjnego wyrobu gotowego,
 • minimum 3-letniego doświadczenia zawodowego w zakresie technologii procesów produkcyjnych,
 • umiejętności analizy i optymalizacji procesów produkcyjnych,
 • doświadczenia w zakresie doskonalenia i odchudzania procesów produkcyjnych,
 • pozytywnego nastawienia, współpracy i szukania rozwiązań,
 • samodzielności i pro aktywności, kreatywności, otwartości, umiejętności przekonywania, pracy zespołowej,
 • czynnego prawa jazdy kat. B.

OFERUJEMY:

 • pracę w Firmie z tradycjami o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • ciągły rozwój zawodowy, dużą samodzielność, możliwość inicjowania i wdrażania własnych rozwiązań,
 • ciekawą i odpowiedzialną pracę w dynamicznym, zgranym zespole,
 • przyjazną, motywującą atmosferę, opartą na współpracy i uniwersalnych wartościach,
 • odpowiedni – dostosowany do posiadanych kompetencji – pakiet wynagrodzenia, socjalny oraz opieki medycznej

Od kandydatów oczekujemy:

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV z dopiskiem „doradztwo technologiczne” na adres: rekrutacja@boryszewerg.com.pl

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Boryszew S.A. Oddział Boryszew ERG w Sochaczewie z siedzibą: 96-500 Sochaczew; ul. 15 Sierpnia 106; telefon: +48 46 863 02 01; e-mail: boryszew@boryszewerg.com.pl

Podanie danych osobowych w CV jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.

Posiada Pan/Pani: prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody powinno zostać dostarczone osobiście lub listem poleconym na adres: Boryszew S.A. Oddział Boryszew ERG w Sochaczewie; 96-500 Sochaczew ul. 15 Sierpnia 106. Możecie ją Państwo również przesłać pocztą elektroniczną na adres: boryszew@boryszewerg.com.pl, lub zgłosić telefonicznie pod numerem +48 46 863 02 01

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia prowadzenia rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez 3 miesiące od dnia przesłania CV.

Za zgodą kandydatów w okresie 2 lat od zakończenia procesu rekrutacyjnego dane osobowe będą przetwarzane w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez administratora danych osobowych.

Dane osobowe kandydatów mogą podlegać profilowaniu i zautomatyzowanemu przetwarzaniu.

Proszę o zawarcie w aplikacji zgody o następującej treści:

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Boryszew S.A. Oddział Boryszew ERG w Sochaczewie z siedzibą: 96-500 Sochaczew; ul. 15 Sierpnia 106, na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Jeśli wyraża Pan/ Pani  również zgodę na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu procesu rekrutacyjnego na potrzeby przeszłych rekrutacji również, proszę o dostarczenie drugiej zgody o następującej treści:

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Boryszew S.A. Oddział Boryszew ERG w Sochaczewie z siedzibą: 96-500 Sochaczew; ul. 15 Sierpnia 106 na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska.