Księgowy

Miejsce pracy: Sochaczew

ZADANIA DO REALIZACJI:

 • ewidencja przychodów ze sprzedaży: produktów, usług, materiałów i towarów,
 • prowadzenie rejestru podatku VAT należnego,
 • ewidencja i rozliczanie środków trwałych w budowie,
 • prowadzenie rejestru podatku naliczonego od zakupów inwestycyjnych,
 • Ewidencja:
  • Środków trwałych i ich umorzenia.
  • Wartości niematerialnych i ich umorzenia.
 • weryfikacja poprawności stawek amortyzacyjnych,
 • ewidencja zmian ilościowo – wartościowych środków trwałych,
 • współpraca z użytkownikami środków trwałych,
 • dokonywanie przeszacowań urzędowych i aktualizacji wyceny wartości środków trwałych,
 • ewidencja kont pozabilansowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
 • analiza rozrachunków z pracownikami z tytułu wynagrodzeń,
 • potwierdzanie sald z podmiotami powiązanymi,
 • przygotowanie danych do sprawozdań finansowych.

OD KANDYDATÓW OCZEKUJEMY:

 • wykształcenia wyższego kierunkowe lub w trakcie studiów – np. finanse, rachunkowość, ekonomia, podatki (mile widziane),
 • minimum dwa lata doświadczenia w pracy w dziale księgowym/biurze rachunkowym ,
 • pozytywne nastawienie, inicjatywa, samodzielność,
 • znajomości przepisów podatkowych oraz zasad rachunkowości,
 • umiejętności weryfikacji wykonanej przez siebie pracy,
 • znajomości Systemu IMPULS będzie dodatkowym atutem,
 • bardzo dobrej umiejętności współpracy i komunikacji,
 • bardzo dobrej znajomość MS Office, szczególnie MS Excel,
 • znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie będzie dodatkowym atutem.

OFERUJEMY:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • rozwój kwalifikacji zawodowych,
 • pakiet opieki medycznej,
 • ubezpieczenie na życie,
 • system premiowy.

CO NAS WYRÓŻNIA I DLACZEGO WARTO DO NAS DOŁĄCZYĆ:

praca w rozwijającej się strukturze biznesowej, posiadającej ugruntowaną pozycję rynkową, realizacja codziennych zadań w profesjonalnym i otwartym zespole. Czerpiemy przyjemność ze współpracy – ludzie są naszym najważniejszym kapitałem, lubimy działać aktywnie, mieć wpływ na rzeczywistość i widzieć efekty naszej pracy. Szukamy optymalnych rozwiązań, wspólnie budujemy organizację gwarantującą bezpieczeństwo, oferującą możliwości rozwoju i satysfakcję z odniesionych sukcesów.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV z dopiskiem „NK” na adres: rekrutacja@boryszewerg.com.pl

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Boryszew S.A. Oddział Boryszew ERG w Sochaczewie z siedzibą: 96-500 Sochaczew; ul. 15 Sierpnia 106; telefon: +48 46 863 02 01; e-mail: boryszew@boryszewerg.com.pl

Podanie danych osobowych w CV jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.

Posiada Pan/Pani: prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody powinno zostać dostarczone osobiście lub listem poleconym na adres: Boryszew S.A. Oddział Boryszew ERG w Sochaczewie; 96-500 Sochaczew ul. 15 Sierpnia 106. Możecie ją Państwo również przesłać pocztą elektroniczną na adres: boryszew@boryszewerg.com.pl, lub zgłosić telefonicznie pod numerem +48 46 863 02 01

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia prowadzenia rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez 3 miesiące od dnia przesłania CV.

Za zgodą kandydatów w okresie 2 lat od zakończenia procesu rekrutacyjnego dane osobowe będą przetwarzane w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez administratora danych osobowych.

Dane osobowe kandydatów mogą podlegać profilowaniu i zautomatyzowanemu przetwarzaniu.

Proszę o zawarcie w aplikacji zgody o następującej treści:

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Boryszew S.A. Oddział Boryszew ERG w Sochaczewie z siedzibą: 96-500 Sochaczew; ul. 15 Sierpnia 106, na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Jeśli wyraża Pan/ Pani  również zgodę na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu procesu rekrutacyjnego na potrzeby przeszłych rekrutacji również, proszę o dostarczenie drugiej zgody o następującej treści:

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Boryszew S.A. Oddział Boryszew ERG w Sochaczewie z siedzibą: 96-500 Sochaczew; ul. 15 Sierpnia 106 na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska.