Specjalista ds. podatków

Miejsce pracy: Sochaczew

ZADANIA DO REALIZACJI:

 1. Monitorowanie i analiza przychodów i kosztów działalności Spółki w celu ustalenia zobowiązań podatkowych.
 2. Monitorowanie i analiza przychodów i kosztów finansowych, pozostałych przychodów
  i pozostałych kosztów operacyjnych, zysków i strat nadzwyczajnych z uwzględnieniem podziału analitycznego pozwalającego między innymi, na prawidłowe:

  • ustalenie zobowiązań podatkowych,
  • ustalenie otrzymanej i wykorzystanej pomocy publicznej.
 3. Sporządzanie deklaracji z tytułu podatków i opłat, a w szczególności:
  • podatku dochodowego od osób prawnych,
  • podatku VAT,
  • podatku akcyzowego,
  • podatku od środków transportowych,
  • podatku od czynności cywilnoprawnych,
  • deklaracji do PFRON
  • i prowadzenie związanej z tym ewidencji.
 4. Ustalanie rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego.
 5. Ewidencja i monitorowanie tworzenia i wykorzystywania ZFRON zgodnie
  z obowiązującymi przepisami.
 6. Przygotowywanie danych do wniosków, ewidencja i analiza rozrachunków
  z zakładami ubezpieczeniowymi z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych.
 7. Tworzenie ZFŚS, analiza operacji oraz uzgadnianie środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym ze stanem funduszu socjalnego.
 8. Rozliczanie dofinansowania z PFRON.
 9. Przyjmowanie i rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych.
 10. Sporządzanie zestawień uzupełniająco-wyjaśniających do sprawozdań finansowych.
 11. Obsługa kontroli instytucji publicznych.

OD KANDYDATÓW OCZEKUJEMY:

 • bogate doświadczenie zawodowe w obszarze podatków,
 • wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: prawo lub ekonomia),
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (w szczególności Excel),
 • wysoko rozwinięte umiejętności analityczne.

OFERUJEMY:

 • pracę w młodym zespole, w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • umowę pracę,
 • system premiowy
 • pakiet socjalny oraz medyczny.

CO NAS WYRÓŻNIA I DLACZEGO WARTO DO NAS DOŁĄCZYĆ:

Praca w rozwijającej się strukturze biznesowej, posiadającej ugruntowaną pozycję rynkową, realizacja codziennych zadań w profesjonalnym i otwartym zespole. Czerpiemy przyjemność ze współpracy – ludzie są naszym najważniejszym kapitałem, lubimy działać aktywnie, mieć wpływ na rzeczywistość i widzieć efekty naszej pracy. Szukamy optymalnych rozwiązań, wspólnie budujemy organizację gwarantującą bezpieczeństwo, oferującą możliwości rozwoju i satysfakcję z odniesionych sukcesów.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV z dopiskiem „NF” na adres: rekrutacja@boryszewerg.com.pl

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Boryszew S.A. Oddział Boryszew ERG w Sochaczewie z siedzibą: 96-500 Sochaczew; ul. 15 Sierpnia 106; telefon: +48 46 863 02 01; e-mail: boryszew@boryszewerg.com.pl

Podanie danych osobowych w CV jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.

Posiada Pan/Pani: prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody powinno zostać dostarczone osobiście lub listem poleconym na adres: Boryszew S.A. Oddział Boryszew ERG w Sochaczewie; 96-500 Sochaczew ul. 15 Sierpnia 106. Możecie ją Państwo również przesłać pocztą elektroniczną na adres: boryszew@boryszewerg.com.pl, lub zgłosić telefonicznie pod numerem +48 46 863 02 01

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia prowadzenia rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez 3 miesiące od dnia przesłania CV.

Za zgodą kandydatów w okresie 2 lat od zakończenia procesu rekrutacyjnego dane osobowe będą przetwarzane w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez administratora danych osobowych.

Dane osobowe kandydatów mogą podlegać profilowaniu i zautomatyzowanemu przetwarzaniu.

Proszę o zawarcie w aplikacji zgody o następującej treści:

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Boryszew S.A. Oddział Boryszew ERG w Sochaczewie z siedzibą: 96-500 Sochaczew; ul. 15 Sierpnia 106, na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Jeśli wyraża Pan/ Pani  również zgodę na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu procesu rekrutacyjnego na potrzeby przeszłych rekrutacji również, proszę o dostarczenie drugiej zgody o następującej treści:

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Boryszew S.A. Oddział Boryszew ERG w Sochaczewie z siedzibą: 96-500 Sochaczew; ul. 15 Sierpnia 106 na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska.