Działalność OSD

Osoba do kontaktu:

Boryszew  S.A. Oddział Boryszew ERG w Sochaczewie
Dział Inwestycyjno-Techniczny
Jacek Pawłowski
Inspektor Nadzoru ds. Elektrycznych
tel. (46) 863 02 01 wew. 512
e-mail: jpawlowski@boryszewerg.com.pl

Więcej informacji