plen
Dziś jest: Sobota, 20 Kwietnia 2019 r.

Aktualne oferty pracy:

Informatyk

OD KANDYDATÓW OCZEKUJEMY:
 
- wykształcenia wyższego informatycznego i jednego roku pracy na wymienionym  stanowisku lub średniego informatycznego i 3 lat pracy na wymienionym stanowisku,
- znajomości Windows Serwer i Active Directory, 
- znajomości technologii sieciowych, 
- umiejętności instalacji i  konfiguracji systemów operacyjnych i aplikacji, 
- znajomości platform bazodanowych, 
- umiejętności programowania, 
- znajomości języka angielskiego,

- umiejętności analitycznego myślenia i samodzielnego rozwiązywania problemów.

OFERUJEMY:    

- pracę w pełnym wymiarze czasu pracy w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,    
- możliwość rozwoju zawodowego,
- szkolenia adekwatne do potrzeb i zaangażowania pracownika,
- wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kwalifikacji
 
Kandydatów spełniających wymagania prosimy o przesłanie listu motywacyjnego oraz CV wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych w terminie do 31.08. 2018 roku na adres :  

Boryszew SA Oddział Boryszew ERG w Sochaczewie,  96-500 Sochaczew , ul. 15 Sierpnia 106
z dopiskiem oferta pracy NI/2018
 
lub na skrzynkę elektroniczną :   rekrutacja@boryszewerg.com.pl z dopiskiem w temacie: oferta pracy NI/2018
 

 

Pracownik kotłowni

Boryszew SA Oddział Boryszew ERG w Sochaczewie zatrudni pracowników na kotłowni przy obsłudze urządzeń energetycznych z umiejętnością wykonywania drobnych prac konserwacyjnych. Wymagania: wykształcenie zawodowe mechaniczne. Oferujemy pracę w Sochaczewie, w czterobrygadowej organizacji pracy. Wynagrodzenie do negocjacji.
 
CV z dopiskiem PE, należy przesyłać na adres: rekrutacja@boryszewerg.com.pl
 
W CV należy zamieścić klauzulę o poniższej treści:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb obecnej jak i przyszłych procesów rekrutacji, prowadzonych przez Boryszew  SA Oddział Boryszew Erg w Sochaczewie zgodnie z postanowieniami ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r., nr. 101, poz. 926 ze zm.). Podanie danych jest dobrowolne, w każdej chwili przysługuje  prawo do ich wglądu, poprawiania lub ich usunięcia. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesach rekrutacji w Boryszew SA Oddział Boryszew ERG w Sochaczewie i spowoduje niezwłoczne usunięcie danych.