Forum Biznesu Polska-Ukraina – Sektor Maszyn i Urządzeń

piątek 20.10.2023

Miło nam poinformować, że Firma Boryszew S.A. Oddział Boryszew ERG w Sochaczewie była wystawcą podczas Forum Biznesu Polska-Ukraina – Sektor Maszyn i Urządzeń w dniu 18 października 2023 roku w Centrum Wystawowym PRONAR w Siemiatyczach.

Dyskusje odbywały się w 3 panelach tematycznych: Ocena potrzeb Ukrainy. Szanse i możliwości dla biznesu (panel pierwszy), Rynek maszyn i urządzeń budowlanych w Polsce i na Ukrainie, relokacja transgraniczna. Instrumenty wsparcia dla polskich firm (panel drugi), Technologie wykorzystania materiałów z recyklingu we wszystkich obszarach budownictwa – drogi, koleje, budownictwo przemysłowe (panel trzeci).

Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele rządu z Ministerstwa Rozwoju i Technologii oraz z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Forum było idealnym miejscem do nawiązania relacji biznesowych w świetle zbliżających się potrzeb w zakresie odbudowy Ukraina na wielu obszarach biznesu.

Firma Boryszew S.A. Oddział Boryszew ERG w Sochaczewie prezentowała produkty adresowane do sektora maszyn rolniczych, leśnych i komunalnych w postaci płynów do chodnic Borygo AGRO, Borygo TRUCK, czy ERGOFRYZ.

Organizatorem Forum była Firma PRONAR, a patronami wydarzenia była Polska Agencja Inwestycji i Handlu i Polski Związek Pracodawców Budownictwa.

zdjęcia: pronar.pl