O firmie

Spółka Boryszew ERG funkcjonuje na polskim rynku od ponad 100 lat. To jedno z nielicznych polskich przedsiębiorstw z tak długą tradycją. Na przestrzeni wieku firma zajmowała się produkcją wyrobów chemicznych i materiałów sztucznych, począwszy od wytwarzania prochu, poprzez cementy dentystyczne, płytki PCV, aż do płynów chłodniczych i materiałów elewacyjnych.

Historia

Historia spółki sięga 1911 roku, kiedy to w Sochaczewie powstały zakłady stanowiące własność belgijskiej spółki “Socié té anonyme belge des Soies artificielles de Sokhatcheff, é tablie a Bruxelles”. 19 grudnia 1911 roku spółka została formalnie zarejestrowana pod nazwą “Belgijskie Towarzystwo Sochaczewskiej Fabryki Sztucznego Jedwabiu”

zobacz więcej

Jakość

Mając na celu długoterminowe i efektywne funkcjonowanie BORYSZEW ERG S.A w Sochaczewie, zgodnie z przyjętą misją firmy, najwyższe kierownictwo deklaruje realizowanie Polityki jakości polegającej na kształtowaniu Spółki wiarygodnej, zasługującej na zaufanie klientów.

zobacz więcej

Reach

Rozporządzenie nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (Registration, Evaluation and Authorization of CHemicals – REACH). Obowiązuje od 1 czerwca 2007 roku i dotyczy bezpiecznego stosowania substancji chemicznych…

zobacz więcej

Działalność koncesjonowana

Boryszew S.A. Oddział Boryszew ERG w Sochaczewie wyznaczona Operatorem Systemu Dystrybucyjnego Energetycznego.

zobacz więcej