O firmie

Spółka Boryszew ERG funkcjonuje na Polskim rynku od ponad 100 lat. To jedyna polska spółka z tak długą tradycją. Na przestrzeni wieku firma zajmowała się produkcją materiałów sztucznych począwszy od wytwarzania prochu poprzez cement dentystyczny lub płytki PCV aż do płynów chłodniczych.

Historia

Historia spółki sięga 1911 roku, kiedy to w Sochaczewie powstały zakłady stanowiące własność belgijskiej spółki "Socié té anonyme belge des Soies artificielles de Sokhatcheff, é tablie a Bruxelles". 19 grudnia 1911 roku spółka została formalnie zarejestrowana pod nazwą "Belgijskie Towarzystwo Sochaczewskiej Fabryki Sztucznego Jedwabiu"

Zobacz więcej

Jakość

Mając na celu długoterminowe i efektywne funkcjonowanie BORYSZEW ERG S.A w Sochaczewie, zgodnie z przyjętą misją firmy, najwyższe kierownictwo deklaruje realizowanie Polityki jakości polegającej na kształtowaniu Spółki wiarygodnej, zasługującej na zaufanie klientów.

Zobacz więcej

Reach

Rozporządzenie nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (Registration, Evaluation and Authorization of CHemicals - REACH). Obowiązuje od 1 czerwca 2007 roku i dotyczy bezpiecznego stosowania substancji chemicznych...

Zobacz więcej

Działalność OSD

Boryszew S.A. Oddział Boryszew ERG w Sochaczewie wyznaczona Operatorem Systemu Dystrybucyjnego Energetycznego.

Zobacz więcej