Jakość

Mając na celu długoterminowe i efektywne funkcjonowanie BORYSZEW ERG w Sochaczewie, zgodnie z przyjętą misją firmy, najwyższe kierownictwo deklaruje realizowanie Polityki jakości polegającej na kształtowaniu Spółki wiarygodnej, zasługującej na zaufanie klientów.

Działania nasze zmierzać będą w kierunku:

  • poznania potrzeb Klienta i wyprzedzenia jego oczekiwań ze świadomością, że to Klient stanowi o naszej przyszłości,
  • utrzymania zaufania partnerów handlowych poprzez zapewnienie przejrzystej działalności naszej firmy,
  • ciągły rozwój pracowników i podnoszenie ich kwalifikacji rozumiane jako poszerzanie wiedzy merytorycznej i zdobywanie doświadczenia, budowanie świadomości pracowników w taki sposób, aby powierzane im obowiązki wykonywali z najwyższą starannością,
  • wdrażanie nowoczesnych rozwiązań pozwalających na stałe doskonalenie wewnętrznych procedur działania, co prowadzić ma do umacniania pozycji firmy i osiągania sukcesów na rynku,
  • przestrzeganie obowiązujących przepisów prawnych oraz wynikających z nich regulacji, odnoszących się do działalności Spółki,
  • minimalizowanie oddziaływania na środowisko

Spółka czyni z jakości narzędzie zarządzania, zgodne z wymogami normy PN-EN ISO 9001:2015. Nasi pracownicy mają świadomość, że indywidualna odpowiedzialność za jakość wykonywanej przez nich pracy i identyfikacja z firmą gwarantuje osiągnięcie założonych celów.

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIA ISO

Opracowany, udokumentowany i utrzymywany System Zarządzania Jakością spełnia wymagania normy PN-EN ISO 9001:2015. Potwierdzeniem tego jest certyfikat wydany w 1997 roku. Posiadanie systemu jest gwarancją dla naszych klientów, że jakość dostarczanych im wyrobów jest powtarzalna i zgodna z oczekiwaniami. Odpowiednią jakość wyrobów, spełniającą oczekiwania klienta, zapewniamy poprzez realizację funkcjonujących, zgodnie z wymaganiami systemu, procedur i uzupełniających je instrukcji jakości. System podlega stałemu nadzorowi jednostki certyfikującej. Przeprowadzane systematycznie audity jakości dostarczają dowodów, że przedsiębiorstwo skutecznie stosuje system i dostosowuje odpowiednio do wymagań normy.

Certyfikat - wersja w języku polskim Rozmiar 486 kB Pobierz
Certyfikat - wersja w języku angielskim Rozmiar 485 kB Pobierz
Certyfikat – wersja w języku niemieckim Rozmiar 486 kB Pobierz
Certyfikat - wersja w języku włoskim Rozmiar 238 kB Pobierz