Badania i analizy

Usługi Laboratorium Kontroli Jakości Boryszew S.A. Oddział Boryszew ERG w Sochaczewie.

Kompleksowe badania

Wykonujemy kompleksowe badania substancji chemicznych(surowców, wyrobów w toku produkcji, wyrobów gotowych):

 • Określamy zawartość głównego składnika
 • Określamy ilość i rodzaj dodatków
 • Określamy poziom zanieczyszczeń
 • Określamy właściwości fizyczne substancji(m.in. gęstość, refrakcję, pH, właściwości korozyjne płynów niskokrzepnących, temperaturę zapłonu, temperaturę topnienia, temperaturę wrzenia, temperaturę krystalizacji, liczbę kwasową, barwę w skali Pt-Co, barwę w skali jodowej, zawartość wody).

Analizy substancji 

Analizujemy następujące substancje:

 • Płyny niskokrzepnące
 • Płyny do dezynfekcji
 • Plastyfikatory i ergotermy do przetwórstwa PCW
 • Kwasy, zasady
 • Perhydrol, alkohole 
 • Wykonujemy również badanie wody i ścieków( określamy m.in. przewodnictwo, twardość ogólną, zawartość krzemionki, pH, zawartość żelaza, ChZT, BZT5 ).

Metody badawcze i techniki analityczne

Analizy i badania wykonujemy z wykorzystaniem następujących technik analitycznych:

 • Chromatografia gazowa 
 • Pomiar gęstości metodą oscylacyjną z U-rurką
 • Spektometria UV
 • Metody elektrochemiczne: potencjometria, konduktometria
 • Różnorodne analizy miareczkowe

W laboratorium prowadzone są prace zgodnie z dobrą praktyką laboratoryjną; analizy są wykonywane zgodnie z normami; polskimi PN, europejskimi ISO, amerykańskimi ASTM oraz wg. własnych metod badawczych.

W laboratorium funkcjonuje System Zarządzania Jakością ISO:9001:2015.

Zapraszamy do kontaktu.

Jesteś zainteresowany wykonaniem badań i analiz w Laboratorium Kontroli Jakości Boryszew S.A. Oddział Boryszew ERG w Sochaczewie?

Potrzebujesz specjalistycznych ekspertyz dotyczących Twoich produktów?

Zapraszamy do kontaktu.

Zapytaj o analizę

Skontaktuj się z Nami

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych produktach i usługach? Skontaktuj się z nami, a nasi eksperci pomogą dobrać najlepsze rozwiązanie dla Twoich potrzeb.

Boryszew S.A. Oddział Boryszew ERG w Sochaczewie
ul. 15 Sierpnia 106,  96-500 Sochaczew

Elżbieta Dul

Dział Kontroli Jakości
Tel.: +48 692 441 478
elzbieta.dul@boryszewerg.com.pl