Historia

Historia spółki sięga 1911 roku, kiedy to w Sochaczewie powstały zakłady stanowiące własność belgijskiej spółki “Socié té anonyme belge des Soies artificielles de Sokhatcheff, é tablie a Bruxelles”. 19 grudnia 1911 roku spółka została formalnie zarejestrowana pod nazwą “Belgijskie Towarzystwo Sochaczewskiej Fabryki Sztucznego Jedwabiu”.

1921

Fabryka nie uzyskała nigdy zaprojektowanego docelowego kształtu, gdyż pierwsza wojna światowa wstrzymała inwestycję, a działania wojenne spowodowały całkowite zniszczenie wybudowanej części zakładu. Po pierwszej wojnie światowej rozpoczęła się odbudowa fabryki pod nazwą Belgijska Spółka Akcyjna Zakłady Przemysłowe w Boryszewie, która była nastawiona na produkcję prochu karabinowego. Do jego wytwarzania potrzebny był alkohol etylowy, który fabryka zaczęła produkować w 1921 roku.

1922

W 1922 roku trudna sytuacja finansowa zakładów zmusza zarząd spółki do sprzedaży części akcji francusko-polskiemu Koncernowi “Pocisk” w Warszawie. Od tej daty rozpoczyna się produkcja prochów ćwiczebnych i myśliwskich do broni małokalibrowej i dział.

1932

W 1932 roku spółka rozpoczęła produkcję cementów dentystycznych w oparciu o licencję niemieckiej firmy Ascher. Cementy dentystyczne marki “Borygo” przez długie lata znane były z wysokiej jakości, o czym świadczy fakt, iż fabryka w Sochaczewie zajmowała się jego produkcją do 1950 roku. W latach trzydziestych uruchomiono również produkcję kosmetyków i farmaceutyków.

1939

1 września 1939 roku powstał nowy wydział produkcji prochów, który 5 września został na polecenie Ministerstwa Spraw Wojskowych zlikwidowany, a załogę wraz z urządzeniami skierowano do wytwórni prochów w Pionkach. Tydzień później fabryka zostaje zajęta przez niemieckie wojska okupacyjne i zamieniona na obóz jeniecki.

1945

Po zakończeniu działań wojennych w styczniu 1945 roku rozpoczyna się odbudowa fabryki. Zostaje wznowiona produkcja cementów dentystycznych i środków farmaceutycznych, a zamiast prochu zaczęto wytwarzać eter do narkozy, alkohol amylowy i olejki kosmetyczne.

1947

W dniu 24 października 1947 roku fabryka została przejęta przez Centralny Zarząd Przemysłu Chemicznego, a następnie weszła w skład Zjednoczenia Zakładów Suchej Destylacji Drewna. Wiązało się to z uruchomieniem produkcji płynu hydraulicznego i przeciwmroźnego do chłodnic samochodowych oraz technicznego kwasu mlekowego przy jednoczesnym zaprzestaniu produkcji alkoholu etylowego.

1950

W 1950 roku fabryka zmienia nazwę na Zakłady Farmaceutyczne BORYSZEW i została przejęta przez Centralny Zarząd Przemysłu Farmaceutycznego. Lata pięćdziesiąte były okresem bardzo intensywnego rozwoju zakładu. Uruchomiono produkcję płytek podłogowych PCV, rozpuszczalników, stearynianów metali, kleju lateksowego i klejów polioctanowych. Następuje likwidacja produkcji farmaceutycznej, cementów dentystycznych oraz olejków kosmetycznych. W tym okresie o kierunku rozwoju przedsiębiorstwa decydowała możliwość zdobycia urządzeń produkcyjnych. Lata sześćdziesiąte stały się okresem rozwoju produkcji środków pomocniczych do przetwórstwa tworzyw sztucznych, co zapoczątkowało obecny profil produkcyjny.

1971

Po zmianie w 1971 roku nazwy przedsiębiorstwa na Zakłady Tworzyw Sztucznych BORYSZEW – ERG i przejęciu go przez Zjednoczenie Przemysłu Tworzyw Sztucznych ERG notuje się intensywny rozwój przetwórstwa tworzyw sztucznych. Asortyment produkowanych wyrobów powiększał się wraz z intensywnym rozwojem firmy.

1992 – 1996

W roku 1992 w wyniku prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego BORYSZEW ERG powstała Spółka Akcyjna BORYSZEW S.A. o 100% udziale kapitału prywatnego. Od maja 1996 roku akcje Spółki Boryszew S.A. znajdują się w publicznym obrocie na Giełdzie Papierów Wartościowych.

1999

W 1999 roku Boryszew, oferujący szeroką gamę produktów z branży pozyskał inwestora strategicznego – Pana Romana Karkosika. Nowy akcjonariusz zapoczątkował dynamiczny rozwój spółki. Przejęcia przedsiębiorstw produkcyjnych z branży połączone z ich restrukturyzacją, fuzje oraz organiczny wzrost sprzedaży spółek Grupy przyczyniły się do znacznej poprawy wyników, którą docenili inwestorzy poprzez wzrost kursu akcji na GPW. W ciągu kilku lat powstała jedna z największych Grup chemicznych w Polsce.

2005

W roku 2005 zarejestrowano połączenie Boryszewa SA z dwiema dużymi spółkami – producentem poliestrów Elaną SA w Toruniu oraz wytwarzającą tlenki cynku i ołowiu Hutą Oława SA, a od grudnia 2005 roku Zakład produkcyjny w Sochaczewie funkcjonował jako Boryszew SA Oddział Boryszew w Sochaczewie.

2007

W lipcu 2007 r. podjęto decyzję o wyodrębnieniu działalności Oddziału Boryszew w formie nowej spółki akcyjnej. W dniu 23 lipca 2007 roku zawiązana została Spółka Akcyjna pod nazwą Boryszew ERG SA w organizacji, której 100% akcji należy do Boryszewa SA. W dniu 31 sierpnia 2007 roku do nowej Spółki aportem wniesiony został majątek Oddziału Boryszew.

2013

W grudniu 2013 r. nastąpiło ponowne połączenie spółek. Od tego czasu zakład produkcyjny w Sochaczewie jest Oddziałem spółki Boryszew S.A.