Kontakt

Boryszew S.A. Oddział Boryszew ERG w Sochaczewie

ul. 15 Sierpnia 106
96-500 Sochaczew

tel.: +48 46 863 02 01
fax: +48 46 863 00 96
marketing@boryszewerg.com.pl

NIP: 837 000 06 34
Numer KRS: 0000063824
Sad Rejonowy dla M.St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, Wysokość kapitału wpłaconego 240.000.000,00 PLN

BDO-000006683

Działy Sprzedaży

PŁYNY BIOBÓJCZE

Patrycja Orlińska
+48 46 863 02 01 wew. 468,
+48 668 840 634
patrycja.orlinska@boryszewerg.com.pl

PLASTYFIKATORY I STABILIZATORY

chemia@boryszewerg.com.pl

Szef Zespołu
Danuta Grzelak
+48 46 863 02 01 wew. 412
dgrzelak@boryszewerg.com.pl

Sprzedaż i logistyka
Justyna Lusztak
+48 46 863 02 01 wew. 338
jlusztak@boryszewerg.com.pl

PRODUKTY DLA SEKTORA LOTNICZEGO I KOLEJOWEGO

aerochemicals@boryszewerg.com.pl

Patrycja Orlińska
+48 46 863 02 01 wew. 468,
+48 668 840 634
patrycja.orlinska@boryszewerg.com.pl

BUDOWNICTWO

budownictwo@boryszewerg.com.pl
zamowienia.budownictwo@boryszewerg.com.pl

Szef Zespołu
Krzysztof Slesar
+48 46 863 02 01 wew. 278
kslesar@boryszewerg.com.pl

Sprzedaż i logistyka:
Małgorzata Żakowska
+48 46 863 02 01 wew. 493
mzakowska@boryszewerg.com.pl

Obsługa reklamacji:
Małgorzata Kowalczyk
+48 46 863 02 01 wew. 358
mkowalczyk@boryszewerg.com.pl

Regionalni Szefowie Sprzedaży

Polska północno – zachodnia
Filip Murawski
+48 692 441 471
fmurawski@boryszewerg.com.pl

Polska północno – wschodnia
Wojciech Harasimczuk
+48 602 397 024
wharasimczuk@boryszewerg.com.pl

CHEMIA MOTORYZACYJNA, PŁYNY DO INSTALACJI

borygo@boryszewerg.com.pl
ergolid@boryszewerg.com.pl

Szef Zespołu
Michał Wróblewski
+48 46 863 02 01 wew. 509
mwroblewski@boryszewerg.com.pl

Sprzedaż i logistyka
Aleksandra Matusiak
+48 46 863 02 01 wew. 400
amatusiak@boryszewerg.com.pl

Regionalni Szefowie Sprzedaży

Polska zachodnia
Piotr Jurgiel
+48 692 441 454
pjurgiel@boryszewerg.com.pl

Polska południowo-wschodnia
Ryszard Świątek
+48 604 432 722
rswiatek@boryszewerg.com.pl

Kosmetyki samochodowe
Marcin Rzeszutek
+48 728 519 001
marcin.rzeszutek@boryszewerg.com.pl

OPAKOWANIA

opakowania@boryszewerg.com.pl

Szef Zespołu
Paweł Kaczorowski
+48 46 863 02 01 wew. 208
pkaczorowski@boryszewerg.com.pl

Sprzedaż i logistyka
Izabela Ofman Michalak
+48 46 863 02 01 wew. 263
imichalak@boryszewerg.com.pl
Martyna Janasz
+48 46 863 02 01 wew. 490
mjanasz@boryszewerg.com.pl

EKSPORT

Radosław Sobolik
+48 46 863 02 01 wew. 455
rsobolik@boryszewerg.com.pl