Kontakt

Boryszew S.A. Oddział Boryszew ERG w Sochaczewie

ul. 15 Sierpnia 106
96-500 Sochaczew

tel.: +48 46 863 02 01
fax: +48 46 863 00 96
biuro@boryszewerg.com.pl

NIP: 837 000 06 34
Numer KRS: 0000063824
Sad Rejonowy dla M.St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, Wysokość kapitału wpłaconego 240.000.000,00 PLN

BDO-000006683

Działy Sprzedaży

PRODUKTY PŁYNY PRZEMYSŁOWE I EXPORT

aerochemicals@boryszewerg.com.pl

Szef Zespołu
Piotr Szuplewski
+48 664 423 591
piotr.szuplewski@boryszewerg.com.pl

Zastępca Szefa Zespołu
Patrycja Nowakowska
+48 668 840 634
+48 46 819 53 69 wew. 5369,
patrycja.nowakowska@boryszewerg.com.pl

PLASTYFIKATORY I STABILIZATORY

chemia@boryszewerg.com.pl

Szef Zespołu
Danuta Grzelak
+48 692 441 457
+48 46 819 53 18 wew. 5318
dgrzelak@boryszewerg.com.pl

Sprzedaż i logistyka
Justyna Lusztak
+48 46 819 53 38 wew. 5338
jlusztak@boryszewerg.com.pl

OPAKOWANIA

opakowania@boryszewerg.com.pl

Szef Zespołu
Paweł Kaczorowski
+48 608 590 334
+48 46 819 53 25 wew. 5325
pkaczorowski@boryszewerg.com.pl

Sprzedaż i logistyka
Izabela Ofman Michalak
+48 46 819 53 26 wew. 5326
imichalak@boryszewerg.com.pl
Martyna Janasz
+48 46 819 53 23 wew. 5323
mjanasz@boryszewerg.com.pl

BUDOWNICTWO

budownictwo@boryszewerg.com.pl
zamowienia.budownictwo@boryszewerg.com.pl

Szef Zespołu
Małgorzata Żakowska
+48 46 819 53 17 wew. 5317
mzakowska@boryszewerg.com.pl

Sprzedaż i logistyka
Wiktoria Młynarczyk
+48 46 819 53 17 wew. 5317
wiktoria.mlynarczyk@boryszewerg.com.pl

Regionalni Szefowie Sprzedaży

Polska północno – zachodnia
Filip Murawski
+48 692 441 471
fmurawski@boryszewerg.com.pl

Polska północno – wschodnia
Wojciech Harasimczuk
+48 602 397 024
wharasimczuk@boryszewerg.com.pl

CHEMIA MOTORYZACYJNA, PŁYNY DO INSTALACJI

borygo@boryszewerg.com.pl
ergolid@boryszewerg.com.pl

Szef Zespołu
Michał Wróblewski
+48 608 500 298
+48 46 819 53 21 wew. 5321
mwroblewski@boryszewerg.com.pl

Sprzedaż i logistyka
Katarzyna Magdalińska
+48 46 819 53 76 wew. 5322
katarzyna.magdalinska@boryszewerg.com.pl

Regionalni Szefowie Sprzedaży

Polska zachodnia
Piotr Jurgiel
+48 692 441 454
pjurgiel@boryszewerg.com.pl

Polska południowo-wschodnia
Ryszard Świątek
+48 604 432 722
rswiatek@boryszewerg.com.pl

PŁYNY BIOBÓJCZE

Patrycja Nowakowska
+48 46 819 53 69 wew. 5369,
+48 668 840 634
patrycja.nowakowska@boryszewerg.com.pl