HANDLOWIEC – PŁYNY DO DEZYNFEKCJI

HANDLOWIEC

Miejsce pracy: Sochaczew

Opis stanowiska:

Zatrudnione osoby będą odpowiedzialne za aktywny rozwój sprzedaży produktu ERG CleanSkin poprzez pozyskiwanie oraz obsługę klientów firmy.

Od kandydatów oczekujemy:

 • łatwości nawiązywania kontaktów i budowania długotrwałych relacji z klientem,
 • samodzielności, dużego zaangażowania, pozytywnego nastawienia i umiejętności „wchodzenia przez zamknięte drzwi”,
 • sprawnej obsługi komputera i aplikacji biurowych, w tym MS Excel ,
 • bardzo dobrej umiejętności prowadzenia prezentacji oraz komunikacji werbalnej i pisemnej,
 • samodzielności, inicjatywy i bardzo dobrej organizacji pracy,
 • motywacji do ciągłego uczenia się i rozwijania kompetencji,
 • wykształcenia minimum średniego.
 • Doświadczenie w dziale handlowym oraz sukcesy w sprzedaży będą dodatkowym atutem.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie,
 • pakiety: socjalny i medyczny
 • szkolenia z zakresu oferowanych produktów i technik sprzedaży,
 • wynagrodzenie miesięczne  powiązane z osiąganymi wynikami,
 • możliwość awansu w dziale sprzedaży firmy,
 • narzędzia niezbędne do wykonywania pracy.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV  z dopiskiem „handel” na adres: rekrutacja@boryszewerg.com.pl

 


 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Boryszew S.A. Oddział Boryszew ERG w Sochaczewie z siedzibą: 96-500 Sochaczew; ul. 15 Sierpnia 106; telefon: +48 46 863 02 01; e-mail: boryszew@boryszewerg.com.pl

Podanie danych osobowych w CV jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.

Posiada Pan/Pani: prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody powinno zostać dostarczone osobiście lub listem poleconym na adres: Boryszew S.A. Oddział Boryszew ERG w Sochaczewie; 96-500 Sochaczew ul. 15 Sierpnia 106. Możecie ją Państwo również przesłać pocztą elektroniczną na adres: boryszew@boryszewerg.com.pl, lub zgłosić telefonicznie pod numerem +48 46 863 02 01

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia prowadzenia rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez 3 miesiące od dnia przesłania CV.

Za zgodą kandydatów w okresie 2 lat od zakończenia procesu rekrutacyjnego dane osobowe będą przetwarzane w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez administratora danych osobowych.

Dane osobowe kandydatów mogą podlegać profilowaniu i zautomatyzowanemu przetwarzaniu.

Proszę o zawarcie w aplikacji zgody o następującej treści:

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Boryszew S.A. Oddział Boryszew ERG w Sochaczewie z siedzibą: 96-500 Sochaczew; ul. 15 Sierpnia 106, na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Jeśli wyraża Pan/ Pani  również zgodę na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu procesu rekrutacyjnego na potrzeby przeszłych rekrutacji również, proszę o dostarczenie drugiej zgody o następującej treści:

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Boryszew S.A. Oddział Boryszew ERG w Sochaczewie z siedzibą: 96-500 Sochaczew; ul. 15 Sierpnia 106 na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska.