HANDLOWIEC

Poszukujemy dobrego handlowca!

Czujesz się w handlu jak ryba w wodzie? Masz świetny kontakt z Klientem? Dołącz do naszego teamu! Czekamy na najlepszych 🙂

JEŚLI:

 • lubisz sprzedawać wysokiej jakości produkt i budować doskonałe relacje z naszymi Klientami

CHCEMY ŻEBYŚ:

 • szukał rozwiązań, a nie problemów;
 • sumiennie angażował się w powierzone obowiązki;
 • dbał o rozwój i dobry wizerunek firmy.

WYMAGAMY:

 • wykształcenia minimum średniego;
 • umiejętności łatwego nawiązywania kontaktów handlowych;
 • samodyscypliny i dobrej organizacji pracy własnej;
 • obsługi pakietu MS Office;
 • posiadania prawa jazdy kat. B.

ZAOFERUJEMY CI:

 • atrakcyjne wynagrodzenie, na które masz realny wpływ;
 • pakiet medyczny i socjalny;
 • możliwość rozwoju zawodowego, przyjazne środowisko pracy;
 • szkolenia adaptacyjne, produktowe, sprzedażowe oraz wsparcie naszych najlepszych pracowników;
 • wszystkie narzędzia potrzebne do pracy handlowca.

Prześlij do nas swoje CV. Czekamy na Twoją aplikację!

CV  z dopiskiem „HC” na adres: rekrutacja@boryszewerg.com.pl

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Boryszew S.A. Oddział Boryszew ERG w Sochaczewie z siedzibą: 96-500 Sochaczew; ul. 15 Sierpnia 106; telefon: +48 46 863 02 01; e-mail: boryszew@boryszewerg.com.pl

Podanie danych osobowych w CV jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.

Posiada Pan/Pani: prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody powinno zostać dostarczone osobiście lub listem poleconym na adres: Boryszew S.A. Oddział Boryszew ERG w Sochaczewie; 96-500 Sochaczew ul. 15 Sierpnia 106. Możecie ją Państwo również przesłać pocztą elektroniczną na adres: boryszew@boryszewerg.com.pl, lub zgłosić telefonicznie pod numerem +48 46 863 02 01

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia prowadzenia rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez 3 miesiące od dnia przesłania CV.

Za zgodą kandydatów w okresie 2 lat od zakończenia procesu rekrutacyjnego dane osobowe będą przetwarzane w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez administratora danych osobowych.

Dane osobowe kandydatów mogą podlegać profilowaniu i zautomatyzowanemu przetwarzaniu.

Proszę o zawarcie w aplikacji zgody o następującej treści:

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Boryszew S.A. Oddział Boryszew ERG w Sochaczewie z siedzibą: 96-500 Sochaczew; ul. 15 Sierpnia 106, na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Jeśli wyraża Pan/ Pani  również zgodę na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu procesu rekrutacyjnego na potrzeby przeszłych rekrutacji również, proszę o dostarczenie drugiej zgody o następującej treści:

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Boryszew S.A. Oddział Boryszew ERG w Sochaczewie z siedzibą: 96-500 Sochaczew; ul. 15 Sierpnia 106 na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska.