Inspektor nadzoru ds. elektycznych

Miejsce pracy: Sochaczew

ZADANIA DO REALIZACJI:

 • organizacja, nadzór i koordynacja dostaw energii elektrycznej, racjonalna gospodarka energią oraz nadzór eksploatacji GSZ i stacji transformatorowych,
 • nadzór legalizacji sprzętu kontrolno-pomiarowego,
 • współuczestnictwo w usuwaniu awarii, ich źródeł i skutków,
 • nadzór nad zapewnieniem warunków ciągłych dostaw energii elektrycznej z sieci państwowej,
 • współpraca z dostawami energii elektrycznej,
 • sporządzanie sprawozdawczości.

OD KANDYDATÓW OCZEKUJEMY:

 • wykształcenia średniego  lub wyższego kierunkowego,
 • czynnego prawa jazdy kat. B,
 • samodzielności, zaangażowania, umiejętności analitycznego myślenia oraz pracy w zespole,
 • dodatkowym atutem będzie
 • uprawnienia z zakresu nadzoru technicznego „E” bez ograniczeń,
 • uprawnienia budowlane elektryczne do kierowania i nadzorowania robót elektrycznych oraz projektowanie instalacji elektrycznych,
 • doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku,
 • znajomość języka angielskiego lub niemieckiego – mile widziana. 

OFERUJEMY:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • rozwój kwalifikacji zawodowych,
 • pakiet opieki medycznej,
 • ubezpieczenie na życie,
 • system premiowy.

CO NAS WYRÓŻNIA I DLACZEGO WARTO DO NAS DOŁĄCZYĆ:

praca w rozwijającej się strukturze biznesowej, posiadającej ugruntowaną pozycję rynkową, realizacja codziennych zadań w profesjonalnym i otwartym zespole. Czerpiemy przyjemność ze współpracy – ludzie są naszym najważniejszym kapitałem, lubimy działać aktywnie, mieć wpływ na rzeczywistość i widzieć efekty naszej pracy. Szukamy optymalnych rozwiązań, wspólnie budujemy organizację gwarantującą bezpieczeństwo, oferującą możliwości rozwoju i satysfakcję z odniesionych sukcesów.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV z dopiskiem “RI” na adres: rekrutacja@boryszewerg.com.pl

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Boryszew S.A. Oddział Boryszew ERG w Sochaczewie z siedzibą: 96-500 Sochaczew; ul. 15 Sierpnia 106; telefon: +48 46 863 02 01; e-mail: boryszew@boryszewerg.com.pl

Podanie danych osobowych w CV jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.

Posiada Pan/Pani: prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody powinno zostać dostarczone osobiście lub listem poleconym na adres: Boryszew S.A. Oddział Boryszew ERG w Sochaczewie; 96-500 Sochaczew ul. 15 Sierpnia 106. Możecie ją Państwo również przesłać pocztą elektroniczną na adres: boryszew@boryszewerg.com.pl, lub zgłosić telefonicznie pod numerem +48 46 863 02 01

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia prowadzenia rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez 3 miesiące od dnia przesłania CV.

Za zgodą kandydatów w okresie 2 lat od zakończenia procesu rekrutacyjnego dane osobowe będą przetwarzane w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez administratora danych osobowych.

Dane osobowe kandydatów mogą podlegać profilowaniu i zautomatyzowanemu przetwarzaniu.

Proszę o zawarcie w aplikacji zgody o następującej treści:

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Boryszew S.A. Oddział Boryszew ERG w Sochaczewie z siedzibą: 96-500 Sochaczew; ul. 15 Sierpnia 106, na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Jeśli wyraża Pan/ Pani  również zgodę na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu procesu rekrutacyjnego na potrzeby przeszłych rekrutacji również, proszę o dostarczenie drugiej zgody o następującej treści:

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Boryszew S.A. Oddział Boryszew ERG w Sochaczewie z siedzibą: 96-500 Sochaczew; ul. 15 Sierpnia 106 na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska.