Technolog w dziale Inwestycyjno-Technicznym

O NAS

Jesteśmy ambitnym teamem, który szuka ludzi z pasją do rozwoju. Nie boimy się stawiać ambitnych celów i odkrywać nowych możliwości. Naszą wartością są zaangażowani ludzie i ich osobiste talenty. Wiele będzie zależało od Ciebie – od Twojej determinacji i chęci niestandardowego działania. My inspirujemy, dbamy o przyjazną atmosferę lubimy pracować. Aktualnie rozwijamy Dział Inwestycyjno-Techniczny możesz stać się jego ważną częścią.


Miejsce pracy: Sochaczew

Zatrudniona osoba będzie odpowiedzialna za prowadzenie spraw remontowych i inwestycyjnych w wyznaczonych obszarach działalności Oddziału.

DO TWOICH OBOWIĄZKÓW BĘDZIE NALEŻAŁO:

 • przygotowanie i prowadzenie nadzoru nad realizacją powierzonych inwestycji, modernizacji i remontów,
 • opracowywanie koncepcji technicznej,
 • ustalanie potrzeb i składanie zapotrzebowania na materiały i usługi,
 • współuczestniczenie w akcjach ofertowych i kontraktowych,
 • gromadzenie i przechowywanie dokumentacji technicznej,
 • nadzorowanie pracy firm realizujących zadania,
 • rozliczanie kosztów i analiza efektywności inwestycji,
 • prowadzenie odbioru robót,
 • opracowywanie instrukcji obsługi i konserwacji maszyn i urządzeń.

OD KANDYDATÓW OCZEKUJEMY

 • wykształcenia wyższego technicznego, chętnie zatrudnimy studentów ostatnich lat studiów,
 • znajomości mechaniki maszyn i urządzeń, zagadnień remontowych, zakupowych oraz akcji ofertowych,
 • znajomości programów z pakietu MS Office (w szczególności MS Excel) oraz AutoCAD;
 • samodzielności w działaniu, umiejętności analitycznego myślenia oraz pracy pod presją czasu;
 • wysokiej komunikatywności oraz umiejętności pracy w zespole,
 • doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku mile widziane, możliwe przyuczenie,
 • prawo jazdy kat. B

OFERUJEMY

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • ciekawą i odpowiedzialną pracę w stabilnej firmie,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • pakiet socjalny i medyczny,
 • wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kwalifikacji.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV z dopiskiem “PI” na adres: rekrutacja@boryszewerg.com.pl


 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Boryszew S.A. Oddział Boryszew ERG w Sochaczewie z siedzibą: 96-500 Sochaczew; ul. 15 Sierpnia 106; telefon: +48 46 863 02 01; e-mail: boryszew@boryszewerg.com.pl
 2. Podanie danych osobowych w CV jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.
 3. Posiada Pan/Pani: prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody powinno zostać dostarczone osobiście lub listem poleconym na adres: Boryszew S.A. Oddział Boryszew ERG w Sochaczewie; 96-500 Sochaczew ul. 15 Sierpnia 106. Możecie ją Państwo również przesłać pocztą elektroniczną na adres: boryszew@boryszewerg.com.pl, lub zgłosić telefonicznie pod numerem +48 46 863 02 01
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia prowadzenia rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez 3 miesiące od dnia przesłania CV.
 6. Za zgodą kandydatów w okresie 2 lat od zakończenia procesu rekrutacyjnego dane osobowe będą przetwarzane w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez administratora danych osobowych.
 7. Dane osobowe kandydatów mogą podlegać profilowaniu i zautomatyzowanemu przetwarzaniu.

Proszę o zawarcie w aplikacji zgody o następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Boryszew S.A. Oddział Boryszew ERG w Sochaczewie z siedzibą: 96-500 Sochaczew; ul. 15 Sierpnia 106, na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Jeśli wyraża Pan/ Pani  również zgodę na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu procesu rekrutacyjnego na potrzeby przeszłych rekrutacji również, proszę o dostarczenie drugiej zgody o następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Boryszew S.A. Oddział Boryszew ERG w Sochaczewie z siedzibą: 96-500 Sochaczew; ul. 15 Sierpnia 106 na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska.