AluClean ERG G - Alkaliczny Koncentrat do Natryskowego Mycia Aluminium - Boryszew ERG AluClean ERG G - Alkaliczny Koncentrat do Natryskowego Mycia Aluminium - Boryszew ERG

AluClean ERG G – alkaliczny koncentrat do natryskowego mycia aluminium

Kategoria

AluClean ERG G jest alkalicznym koncentratem do natryskowego mycia aluminium na bazie związków niejonowych oraz anionowych związków sieciujących zanieczyszczenia.

Dzięki zawartości unikalnej pochodnej naturalnego oleju, posiada doskonałe właściwości zwilżające i myjąco – odtłuszczające przy zachowaniu niskiej skłonność do pienienia. Skuteczny w niskich temperaturach. Charakteryzuje się długotrwałą skutecznością kąpieli myjących, efektywnie separuje tłuszcze i zanieczyszczenia. Szybko dociera do zanieczyszczeń, usuwa ścier aluminiowy postały w trakcie obróbki, co umożliwia skrócenie procesu mycia. Produkt stosowany wg zaleceń jest bezpieczny dla mytych powierzchni.

Natryskowe mycie i odtłuszczanie powierzchni aluminiowych. Do użytku profesjonalnego.

PRZED UŻYCIEM KONIECZNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z KARTĄ CHARAKTERYSTYKI.

 • Produkt przeznaczony do mycia w myjniach przemysłowych metodą zanurzeniową.
 • Produkt w postaci koncentratu, przed przygotowaniem kąpieli myjącej produkt dokładnie wymieszać.

Zalecane parametry pracy:

 • Koncentracja: roztwór od 3 do 10% w zależności od zastosowania,
 • Czas mycia: do 10 minut w zależności od stopnia zabrudzenia,
 • Temperatura zastosowania: 30 – 50 oC,
 • pH: 12-14 (20oC)
 • Pomieszczenia magazynowe muszą być wentylowane.
 • Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w oryginalnym pojemniku.
 • Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
 • Chronić przed działaniem promieni słonecznych i źródeł ciepła i zapłonu.
 • Nie przechowywać razem z artykułami żywnościowymi i paszami dla zwierząt.

Utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami. Zużyte opakowania są przekazywane do uprawnionego przedsiębiorstwa celem utylizacji lub powtórnego wykorzystania. Nie składować z odpadami komunalnymi. Nie wprowadzać do kanalizacji, wód powierzchniowych i ścieków.

Kontakt

Boryszew S.A. Oddział Boryszew ERG w Sochaczewie

ul. 15 Sierpnia 106
96-500 Sochaczew

Produkty do mycia i czyszczenia aluminium

Piotr Szuplewski

Szef Zespołu
Tel.: + 48 664 423 591
piotr.szuplewski@boryszewerg.com.pl

Call Now Button