AluClean ERG NF - Alkaliczny Koncentrat do Zanurzeniowego Mycia Aluminium - Boryszew ERG AluClean ERG NF - Alkaliczny Koncentrat do Zanurzeniowego Mycia Aluminium - Boryszew ERG

AluClean ERG NF – alkaliczny koncentrat do zanurzeniowego mycia aluminium

Kategoria

AluClean ERG NF jest alkalicznym koncentratem do zanurzeniowego mycia aluminium na bazie związków niejonowych oraz anionowych związków sieciujących zanieczyszczenia.

Dzięki zawartości unikalnej pochodnej naturalnego oleju, posiada doskonałe właściwości zwilżające i myjąco – odtłuszczające przy zachowaniu niskiej skłonność do pienienia. Skuteczny w niskich temperaturach. Charakteryzuje się długotrwałą skutecznością kąpieli myjących, efektywnie separuje tłuszcze i zanieczyszczenia. Szybko dociera do zanieczyszczeń, co umożliwia skrócenie procesu mycia. Produkt stosowany wg zaleceń jest bezpieczny dla mytych powierzchni.

Mycie i odtłuszczanie powierzchni aluminiowych. Do użytku profesjonalnego.

Przeznaczony do usuwania zabrudzeń pochodzenia olejowego i tłuszczowego z aluminium. Zaleca się dobranie stężenia preparatu w kąpieli myjącej oraz czasu mycia w zależności od rodzaju i stopnia zanieczyszczeń na mytych powierzchniach.

PRZED UŻYCIEM KONIECZNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z KARTĄ CHARAKTERYSTYKI.

 • Produkt przeznaczony do mycia w myjniach przemysłowych metodą zanurzeniową.
 • Produkt w postaci koncentratu, przed przygotowaniem kąpieli myjącej produkt dokładnie wymieszać.

Zalecane parametry pracy:

 • Koncentracja: roztwór od 3 do 10% w zależności od zastosowania,
 • Czas mycia: do 10 minut w zależności od stopnia zabrudzenia,
 • Temperatura zastosowania: 30 – 50 oC,
 • pH: 12-14 (20oC)
 • Pomieszczenia magazynowe muszą być wentylowane.
 • Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w oryginalnym pojemniku.
 • Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
 • Chronić przed działaniem promieni słonecznych i źródeł ciepła i zapłonu.
 • Nie przechowywać razem z artykułami żywnościowymi i paszami dla zwierząt.

Utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami. Zużyte opakowania są przekazywane do uprawnionego przedsiębiorstwa celem utylizacji lub powtórnego wykorzystania. Nie składować z odpadami komunalnymi. Nie wprowadzać do kanalizacji, wód powierzchniowych i ścieków.

Skontaktuj się z Nami

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych produktach i usługach? Skontaktuj się z nami, a nasi eksperci pomogą dobrać najlepsze rozwiązanie dla Twoich potrzeb.

Boryszew S.A. Oddział Boryszew ERG w Sochaczewie
ul. 15 Sierpnia 106,  96-500 Sochaczew

Produkty do mycia i czyszczenia aluminium

Piotr Szuplewski

Szef Zespołu
Tel.: + 48 664 423 591
piotr.szuplewski@boryszewerg.com.pl


Call Now Button