Produkty dla sektora kolejowego

Nietoksyczny płyn przeznaczony do odladzania infrastruktury kolejowej. Może być bezpiecznie stosowany do odladzania lokomotyw, składów kolejowych, zespołów trakcyjnych.