Płyn Chłodniczy Nanoborygo

Płyn chłodniczy Nanoborygo to produkt, który ma innowacyjne parametry użytkowe i wyróżnia się szerokim zastosowaniem. W naszej ofercie dostępny jest płyn Nanoborygo, który zapewnia doskonałe przewodnictwo cieplne, co przekłada się na efektywność procesu chłodzenia i grzania. W składzie znajdują się nanododatki, które wpływają na wzrost przewodnictwa cieplnego.

Innowacyjny płyn chłodniczy Nanoborygo o uniwersalnym charakterze

Nanopłyn do chłodnic samochodowych, który opracowaliśmy to rozwiązanie zwiększające wydajność układów chłodzenia w samochodach spalinowych i elektrycznych. Nasz płyn chłodniczy do samochodów elektrycznych to produkt przyszłości, odpowiadający na potrzeby rynku. Płyn chłodniczy Nanoborygo znajdzie zastosowanie w silnikach o różnym napędzie, dzięki czemu jest produktem uniwersalnym.

Co jeszcze obejmuje nasza oferta?

Jako ceniony producent płynów motoryzacyjnych oferujemy nie tylko specjalistyczne płyny chłodnicze, takie jak np. Borygo Truck, ale również płyny do spryskiwaczy czy płyny hamulcowe. Proponowana przez nas chemia motoryzacyjna to gama produktów wysoko wydajnych, o doskonałym składzie, przeznaczonych do różnego rodzaju pojazdów. Sprawdź, co jeszcze obejmuje nasza oferta – zapraszamy na zakupy!

Nanoborygo to produkt powstały w wyniku realizacji projektu badawczo-rozwojowego współfinansowanego ze środków UE, nr POIR.01.02.00-00-0031/17-00 w ramach Programu sektorowego „INNOCHEM” Działania 1.2. „Sektorowe programy B+R” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 pt. „Ekologiczny nanopłyn do chłodnic samochodowych o innowacyjnych parametrach użytkowych”.

1. W jaki sposób Nanopłyn zwiększa wydajność układów chłodzenia?

Nanopłyn do chłodnic samochodowych, nad którym pracujemy ma być rozwiązaniem zwiększającym wydajność układów chłodzenia w samochodach spalinowych i elektrycznych – w jaki sposób ten cel ma zostać zrealizowany?

Produkt stanowi płyn chłodniczy o innowacyjnych parametrach użytkowych. Innowacyjne parametry użytkowe to zwiększone przewodnictwo cieplne, odpowiadające za efektywność procesu chłodzenia i grzania w układach grzewczo-chłodzących. Za poprawę przewodnictwa cieplnego odpowiedzialne są nanododatki (czyli dodatki cząstek stałych w rozmiarze nano, nano oznacza wymiar 10-9m).

Nanododatki z uwagi na swoje rozmiary, w tym również niezwykle rozwiniętą powierzchnię właściwą, charakteryzują się odmiennymi właściwościami niż te same materiały w skali makro. W przypadku zastosowanych nanododatków uzyskano znaczny wzrost przewodnictwa cieplnego.

nanoborygo img
nanoborygo img

2. Czym wyróżnia się Nanopłyn na tle konkurencji?

Jaka będzie przewaga Waszego płynu nad innymi, funkcjonującymi obecnie na rynku? Jakie elementy jego składu budują tę przewagę?

Elementy budujące przewagę to większe przewodnictwo cieplne w porównaniu z dostępnymi na rynku płynami chłodniczymi. Na rynku polskim, a nawet europejskim nie funkcjonują komercyjnie tego typu rozwiązania.

W skład Nanoborygo wchodzi również indywidualnie skomponowany pakiet inhibitorów korozji, zapewniający ochronę przed korozją metali i stopów metali stosowanych w układach grzewczo-chłodzących, tj. aluminium, miedzi, mosiądzu, lutowia, żeliwa i stali. Płyn Nanoborygo spełnia wysokie wymagania korozyjne stawiane płynom chłodniczym zgodnie z normą ASTM D 3306 czy polską normą PN-C-40007:2000.

3. W jakich silnikach Nanopłyn znajdzie zastosowanie?

Czy płyn znajdzie zastosowanie w silnikach z napędem konwencjonalnym, czy również w samochodach o napędzie elektrycznym czy hybrydowym?

Nanoborygo zgodnie z założeniami projektu jest płynem przewidzianym do stosowania zarówno w silnikach spalinowych jak i hybrydowych, które nie różnią się budową układów chłodzenia.

Z uwagi na swoje unikalne właściwości może być stosowany jako medium chłodzące przy chłodzeniu baterii w samochodach elektrycznych. W przypadku samochodów elektrycznych nieustannie poszukuje się rozwiązań technologicznych prowadzących do zmniejszenia ich masy, ale nie może się to odbywać kosztem sprawności układu. Nanoborygo zapewnia wysoką sprawność procesu grzania i chłodzenia przy znacznej redukcji objętości cieczy krążącej w układzie, a co za tym idzie również masy samochodu.
Kolejną możliwością zastosowania Nanoborygo są układy chłodzące w urządzeniach elektrycznych, gdzie również sprawność chłodzenia musi być na najwyższym poziomie.

nanoborygo img
nanoborygo img

4. Dlaczego Nanopłyn jest ekologiczny?

Nowy nanopłyn ma być produktem ekologicznym – na czym opiera się ta cecha Waszego rozwiązania?

Jako medium bazowe, odpowiadające za odpowiednio niską temperaturę krystalizacji, a tym samym chroniące układ grzewczo-chłodzący przez zamarzaniem, zastosowano układ polioli (glikoli propylenowych i gliceryny).

Zastosowane glikole propylenowe są nietoksyczne, ulegają łatwo biodegradacji, zwiększają odporność bazy na degradację termiczną oraz obniżają lepkość układu w niskich temperaturach. Gliceryna natomiast zapewnia niskie ChZT (chemiczne zapotrzebowanie tlenu) i zwiększa podatność na biodegradację wstępną.

Zastosowane surowce bazowe pochodzące ze źródeł odnawialnych, zapewniają dywersyfikację bazy surowcowej, a proces ich produkcji zapewnia mniejszą emisję gazów cieplarnianych i niższą konsumpcję energii elektrycznej w porównaniu do surowców pochodzących ze źródeł kopalnych.

5. Kiedy rozpocznie się produkcja?

Na jakim etapie realizacji jest projekt dotyczący płynu? Kiedy możemy spodziewać się jego produkcji?

Płyn dostępny jest już w sprzedaży. W trakcie jego realizacji zaprojektowano i wybudowano dedykowaną instalację 1/2-techniczną umożliwiającą skalowanie metody produkcji. Jest to konieczne w przypadku tak innowacyjnego rozwiązania jakim jest płyn Nanoborygo.

Wyzwaniem było nie tylko skomponowanie płynu o założonych parametrach fizykochemicznych i użytkowych, ale również zaprojektowanie instalacji umożliwiającej efektywne skalowanie metody.

nanoborygo img
nanoborygo img

6. Jaka jest grupa docelowa?

Kogo chcecie zainteresować nowym produktem – czy bezpośrednio producentów samochodów czy też ich dostawców, np. producentów układów chłodzenia na rynek OE?

Naszym targetem są przede wszystkim korporacje motoryzacyjne i klienci biznesowi. Planujemy współpracę i prowadzimy rozmowy z kluczowymi firmami z tego obszaru. Zdajemy sobie sprawę, że innowacja jaką niesie za sobą Nanoborygo, nie jest rozwiązaniem dla tradycyjnego rynku płynów chłodniczych. Razem ze zmianą jaką niesie ze sobą elektromobilność wymagane są nowoczesne rozwiązania przyspieszające jej rozwój. Wierzymy, że odpowiedzią na problemy chłodzenia baterii w samochodach elektrycznych jest właśnie Nanoborygo.