Ergoterm OTGO-TM Hurt - Boryszew ERG Ergoterm OTGO-TM Hurt - Boryszew ERG
stabilizatory

Ergoterm OTGO-TM

Ergoterm OTGO-TM jest stabilizatorem termicznym emulsyjnego i supsensyjnego PCW i jego kopolimerów. Zalecany jest do przetwórstwa PCW przetworzonego metodą kalandrowania, wytłaczania i wtrysku. Ze względu na zawartość siarki nie powinien być używany razem ze stabilizatorami pigmento- i innymi zawierającymi ołów lub kadm. Powinien być stosowany do wyrobów o przeznaczeniu technicznym. Ergoterm OTGO-TM nie posiada własności smarnych – zaleca się stosowanie go łącznie z estrami gliceryny lub solami kwasów tłuszczowych.

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

Ergoterm OTGO-TM jest oleistą cieczą o barwie jasno-żółtawej. Podczas składowania wyrobu mogą wytrącać się niewielkie ilości białego osadu, który nie pogarsza jego własności stabilizujących.

Nazwa handlowa: Ergoterm OTGO-TM

Nazwa chemiczna: kompozycja siarkowego stabilizatora oktylocynowego z epoksydowanym olejem sojowym

Okres przechowywania: 6 miesięcy od daty produkcji

Parametr Wartość
Gęstość, g/cm³ 1,04÷ 1,06
Zawartość cyny, %, najmniej 10,0
Współczynnik załamania światła, nD20, najmniej 1,491
Stabilność termiczna w temp. 180C, minut, najmniej 70
Karta Charakterystyki Produktu - Ergoterm OTGO-TM Rozmiar 375 kB Pobierz

Kontakt

Boryszew S.A. Oddział Boryszew ERG w Sochaczewie

ul. 15 Sierpnia 106
96-500 Sochaczew

Danuta Grzelak

Szef zespołu
Tel.: +48 692 441 457
danuta.grzelak@boryszewerg.com.pl

Call Now Button