plen
Dziś jest: Piątek, 24 Maja 2019 r.
Boryszew S.A. Oddział Boryszew ERG w Sochaczewie
ul. 15 Sierpnia 106
96-500 Sochaczew
 
NIP 837-000-06-34
Numer KRS 0000063824 Sad Rejonowy dla M.St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS Wysokość kapitału wpłaconego 240.000.000,00 PLN
 
tel. +48 46 863 02 01,  Fax +48 46 863 00 96

e-mail: marketing@boryszewerg.com.pl

 
 
 
Szanowni Państwo,
 
Przed wysłaniem korespondencji, prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Zgodnie z obowiązującym od 25 maja 2018 r. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. nr 119.1) informujemy, że:
 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BORYSZEW S.A. ODDZIAŁ BORYSZEW ERG W SOCHACZEWIE, UL. 15 SIERPNIA 106, 96-500 SOCHACZEW.
 
2. Pana/Pani dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, zawarcia umowy bądź wykonania jej zapisów, realizacji obowiązku prawnego lub prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w zależności od podstawy prawnej łączącej Strony.
  

4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

5. Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy, ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego ochronę danych osobowych, to jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 
6. Podanie przez Pana/Panią danych i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do prowadznia korespondencji.