eurofund

Projekt pt. „Ekologiczny płyn do chłodnic samochodowych o innowacyjnych parametrach”

wtorek 26.03.2019

Boryszew ERG realizuje projekt  współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Beneficjent Boryszew S.A. Oddział Boryszew ERG w Sochaczewie w dniu 22 listopada 2017r. podpisał umowę o dofinansowanie projektu nr POIR.01.02.00-00-0031/17-00 w ramach Programu sektorowego „INNOCHEM” Działania 1.2. „Sektorowe programy B+R” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 na realizację projektu pt. „Ekologiczny płyn do chłodnic samochodowych o innowacyjnych parametrach użytkowych”.
Celem projektu jest opracowanie innowacyjnej receptury i parametrów produkcyjnych dla gotowej, bezpiecznej do wdrożenia technologii wraz z know-how pozwalającym na rozwiązywanie ewentualnych problemów produkcyjnych dla ekologicznego płynu do chłodnic samochodowych.

Planowanym efektem projektu będzie ekologiczny produkt o unikalnym składzie surowców, zapewniających innowacyjne parametry użytkowe.
Innowacyjność nowych rozwiązań wynika z unikalnego składu surowców oraz wykorzystania substancji chemicznych zarejestrowanych w programie REACH.
Całkowita wartość projektu wynosi: 6 466 422,40 PLN
Wartość dofinansowania wynosi 3 294 802,06 PLN
 w tym:

  • na badania przemysłowe: 1 841 406,06 PLN,
  • na prace rozwojowe: 1 453 396,00 PLN.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Projekt zakłada przeprowadzenie następujących badań przemysłowych i prac rozwojowych w okresie 01.11.2017r. do 31.10.2019r:

  • Opracowanie bazowego składu ekologicznego płynu do chłodnic.
  • Opracowanie składu pakietu inhibitorów i dobór dodatków.
  • Opracowanie metody otrzymywania płynu w skali laboratoryjnej i ¼ technicznej.
  • Próby w skali produkcyjnej.
[socialpug_share]
sukces polakow

piątek 15.03.2019

Sukces Polaków w Rajdzie Argentyny

Hubert Ptaszek wraz z pilotem Maciejem Szczepaniakiem kolejny raz na podium w eliminacjach rajdowych mistrzostw świata. Załoga THE PTOCK, którą sponsoruje Krezus S.A. oraz Boryszew, właściciel marki Borygo, zajęła 2 miejsce w klasie WRC2 oraz 12 w klasyfikacji generalnej.

Czytaj więcej
plast stap

środa 27.03.2019

Patent na nową metodę otrzymywania tereftalanu

Boryszew S.A Oddział Boryszew ERG w Sochaczewie posiada patent na nową metodę otrzymywania tereftalanu bis(2-etyloheksylu). Patent pozwoli spółce na poszerzenie oferty o produkty wykorzystywane m.in. do produkcji zabawek i innych wyrobów otrzymywanych na bazie PVC.

Czytaj więcej