Przedstawiciel Handlowy w Zespole Produktów Chemia

Jesteśmy ambitnym i rozwijającym się teamem, który szuka ludzi z pasją do rozwoju. Nie boimy się stawiać ambitnych celów i odkrywać nowych możliwości. Naszą wartością są zaangażowani ludzie i ich osobiste talenty. Rezultatem tego są własne patenty na innowacyjne rozwiązania, które pozwalają nam skutecznie konkurować na międzynarodowych rynkach. Od ponad 100 lat, nieprzerwanie dostarczamy nasze produkty i budujemy własną markę na rynku chemicznym.


Wiele będzie zależało od Ciebie – od Twojej determinacji i chęci niestandardowego działania. My inspirujemy, dbamy o przyjazną atmosferę i ponadprzeciętnie lubimy pracować. Aktualnie rozwijamy nasz ZESPÓŁ CHEMII W ZAKRESIE SPRZEDAŻY PLASTYFIKATORÓW do przetwórstwa PCV. Chcemy abyś stał się ważną częścią naszego Zespołu.


BORYSZEW S.A. ODDZIAŁ BORYSZEW ERG W SOCHACZEWIE POSZUKUJE KANDYDATÓW DO PRACY NA STANOWISKO

Przedstawiciel Handlowy w Zespole Produktów Chemia
w ramach współpracy B2B

DO TWOICH OBOWIĄZKÓW BĘDZIE NALEŻAŁO:

 • rozwijanie kanałów sprzedażowych poprzez pozyskiwanie nowych klientów oraz promowanie marki własnej,
 • pozyskiwanie nowych klientów krajowych i zagranicznych,
 • budowanie relacji, negocjowanie warunków i zawieranie umów z klientami,
 • zarządzanie, monitorowanie i realizacja wyznaczonych celów sprzedażowych,
 • analiza efektywności sprzedaży oraz rekomendowanie rozwiązań optymalizujących.

OD KANDYDATÓW OCZEKUJEMY:

 • otwartość na nowe wyzwania, odpowiedzialność i umiejętność podejmowania decyzji,
 • doświadczenie w sprzedaży bezpośredniej,
 • znajomość rynku produktów chemicznych i trendów branżowych,
 • doświadczenie w budowaniu kanałów dystrybucji,
 • pożądana znajomość branży chemicznej (przetwórstwo tworzyw sztucznych),
 • umiejętności analityczne oraz zdolność szybkiego wyciągania wniosków,
 • komunikatywność, łatwość nawiązywania kontaktów,
 • chęć zdobywania nowych doświadczeń,
 • bardzo dobra znajomości języka angielskiego,
 • znajomość języków wschodnich będzie dodatkowym atutem,
 • mobilność i gotowość do wyjazdów służbowych,
 • czynne prawo jazdy kat. B.

OFERUJEMY:

 • narzędzia do pracy, samochód służbowy,
 • atrakcyjny system premiowy,
 • szkolenia,
 • dużą swobodę w działaniu przy jednoczesnym wsparciu przełożonego oraz wewnętrznych zespołów.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV na adres: rekrutacja@boryszewerg.com.pl


 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Boryszew S.A. Oddział Boryszew ERG w Sochaczewie z siedzibą: 96-500 Sochaczew; ul. 15 Sierpnia 106; telefon: +48 46 863 02 01; e-mail: boryszew@boryszewerg.com.pl
 2. Podanie danych osobowych w CV jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.
 3. Posiada Pan/Pani: prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody powinno zostać dostarczone osobiście lub listem poleconym na adres: Boryszew S.A. Oddział Boryszew ERG w Sochaczewie; 96-500 Sochaczew ul. 15 Sierpnia 106. Możecie ją Państwo również przesłać pocztą elektroniczną na adres: boryszew@boryszewerg.com.pl, lub zgłosić telefonicznie pod numerem +48 46 863 02 01
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia prowadzenia rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez 3 miesiące od dnia przesłania CV.
 6. Za zgodą kandydatów w okresie 2 lat od zakończenia procesu rekrutacyjnego dane osobowe będą przetwarzane w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez administratora danych osobowych.
 7. Dane osobowe kandydatów mogą podlegać profilowaniu i zautomatyzowanemu przetwarzaniu.

Proszę o zawarcie w aplikacji zgody o następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Boryszew S.A. Oddział Boryszew ERG w Sochaczewie z siedzibą: 96-500 Sochaczew; ul. 15 Sierpnia 106, na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Jeśli wyraża Pan/ Pani  również zgodę na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu procesu rekrutacyjnego na potrzeby przeszłych rekrutacji również, proszę o dostarczenie drugiej zgody o następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Boryszew S.A. Oddział Boryszew ERG w Sochaczewie z siedzibą: 96-500 Sochaczew; ul. 15 Sierpnia 106 na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska.