Ergoplast FDO Hurt - Boryszew ERG Ergoplast FDO Hurt - Boryszew ERG

Ergoplast FDO

Ergoplast FDO jest klarowną, bezbarwną cieczą organiczną nierozpuszczalną w wodzie.

Ergoplast FDO jest plastyfikatorem używanym jest przede wszystkim w przetwórstwie wszystkich typów PCW i jego kopolimerów. Stosowany jest również jako zmiękczacz nitrocelulozy oraz chlorokauczuku nadając wyrobom dobre właściwości fizykomechaniczne.

Nazwa chemiczna: Ftalan di – 2 – etyloheksylowy
Ftalan di izooktylowy
Numer CAS: 117-81-7
Numer WE: 204-211-0
Call Now Button