Ergoplast SDO Hurt - Boryszew ERG Ergoplast SDO Hurt - Boryszew ERG

Ergoplast SDO

Ergoplast SDO jest zmiękczaczem pierwszorzędowym nadającym wyrobom z PVC bardzo dobrą odporność na niskie temperatury.

Plastyfikator Ergoplast SDO jest klarowną, bezbarwną cieczą organiczną nierozpuszczalną w wodzie, stosowaną w przetwórstwie tworzyw sztucznych, w szczególności PVC i jego kopolimerów. Może być stosowany również jako domieszka do innych plastyfikatorów takich jak na przykład tereftalan dioktylu.

Ergoplast SDO jest zmiękczaczem pierwszorzędowym nadającym wyrobom z PVC bardzo dobrą odporność na niskie temperatury. W mieszankach PVC wykazuje wysoką zdolność do plastyfikacji, niską lotność i dobre właściwości dielektryczne. Ergoplast SDO może być również używany w przetwórstwie kauczuków, oraz jako dodatek do smarów i olejów smarnych.

Nazwa chemiczna: sebacynian di-2-etyloheksylu
Numer CAS: 122-62-3
Numer WE: 204-558-8
Wzór chemiczny: C26H50O4
Call Now Button