Ergoterm OTGO-S Hurt - Boryszew ERG Ergoterm OTGO-S Hurt - Boryszew ERG
plast stap

Ergoterm OTGO-S

Ergoterm OTGO-S jest stabilizatorem termicznym emulsyjnego i suspensyjnego PCW i jego kopolimerów. Zalecany jest do stabilizacji twardego i półtwardego PCW przetworzonego metodą kalandrowania, wytłaczania i wtrysku. Ze względu na zawartość siarki nie powinien być używany razem ze stabilizatorami zawierającymi ołów lub kadm.

Ergoterm OTGO-S nie posiada własności smarnych – zaleca się stosowanie go łącznie z estrami gliceryny lub solami kwasów tłuszczowych.

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

Ergoterm OTGO-S jest oleistą cieczą barwy lekko żółtawej. Podczas składowania wyrobu mogą
wytrącać się niewielkie ilości białego osadu, co nie pogarsza jego własności stabilizujących.

Nazwa handlowa: Ergoterm OTGO-S

Nazwa chemiczna: Stabilizator oktylocynowy zawierający siarkę.

Okres przechowywania: 6 miesięcy od daty produkcji

Parametr Wartość
Gęstość, g/cm3 1,06÷ 1,08
Zawartość cyny, %, najmniej 14,5
Współczynnik załamania światła, nD20, najmniej 1,497
Stabilność termiczna w temp. 180C, minut, najmniej 80
Material Safety data Sheet Ergoterm OTGO-S Rozmiar 385 kB Pobierz

Kontakt

Boryszew S.A. Oddział Boryszew ERG w Sochaczewie

ul. 15 Sierpnia 106
96-500 Sochaczew

Danuta Grzelak

Szef zespołu
Tel.: +48 692 441 457
danuta.grzelak@boryszewerg.com.pl

Call Now Button